Wie doet wat?

Zoeken in WDW?VARICLEAN benelux b.v. voor ultrasoon reinigingsoplossingen

 

Dat de inzet van ultrasoon energie zijn nut in de afgelopen  50 jaren heeft aangetoond is duidelijk. Er zijn legio reinigingstoepassingen waar men niet meer zonder zou kunnen om een hoogwaardig product te kunnen leveren. Deze methode van reinigen behoort nog steeds tot de meest geavanceerde die heden ten dage beschikbaar is. De inzet van ultrasoon techniek verhoogt de kwaliteit en efficiëntie in productie processen, en bij onderhoudstechnische reinigingswerkzaamheden. Hoe het werkt en welke parameters ervan belang zijn om een optimaal reinigingsresultaat te bereiken is duidelijk op onze website omschreven. De gedachte die hier en daar leeft dat ultrasoon overal gelijk is en er geen onderlinge verschillen zijn klopt echter niet. Het zegt alleen iets over het frequentiespectrum maar helaas niets over de toegepaste technieken, materialen en bouwwijze. Waar het ooit begon met een tweetal beschikbare frequenties van veelal 25 kHz en 40 kHz is het heden zo dat deze frequentiekeuze enorm is uitgebreid. Wij begrijpen dat het voor veel (potentiële) gebruikers een moeilijk te doorgronden verhaal kan zijn. De frequentie keuze wordt bepaald door het te reinigen object, aard van het materiaal, aard van de vervuiling en het gewenste eindresultaat. De gangbare frequenties zoals eerder genoemd zijn optimaal inzetbaar voor het grootste gedeelte van alle (precisie) reinigings-toepassingen waar grondig is gekeken naar deze uitgangspunten. Daar waar we te maken hebben met deeltjesreiniging, gevoelige materiaal structuren, erosiegevoelige materialen, cleanroom toepassingen e.d. is het te overwegen na analyse een hogere frequentie in te zetten. Dit is echter geen zoekplaatje waarbij het idee leeft lukt het niet bij de ene frequentie dan nemen we een hogere. Er is voldoende kennis aanwezig om te bepalen welke frequentie voor welke reinigingstoepassing optimaal is, dus een goede oriëntatie en afweging is van belang. Op dit moment loopt het frequentiespectrum van 25 kHz tot 1 MHz waarbij de eigenschappen en prestaties wezenlijk verschillend zijn. Een andere optie is om bij bepaalde reinigingsapplicaties een multi-frequentie uitvoering  in te zetten. Ook hier geldt dat de applicatie hier aanleiding voor dient te geven daar de hogere investering anders niet het gewenste resultaat oplevert. In veel gevallen is het raadzaam om vooraf reinigingsproeven uit te voeren om de juiste keuze te kunnen bepalen.

 

Uit de praktijk blijkt dat er nog veel bedrijven zijn die met name kleinere onderdelen ultrasoon reinigen in oplosmiddelen met een vlampunt zonder dat de toegepaste apparatuur daarvoor is geëigend. De reden dat men met oplosmiddelen werkt kan zijn dat een waterige oplossing niet mogelijk is gezien de aard van de vervuiling of om reden van de materiaal eigenschappen. Een andere reden is dat het oplosmiddel verdampt aan het oppervlak en de producten er snel droog uitkomen. Dit kan echter onveilige situaties opleveren en indien er ook nog een MAC-waarde van toepassing is kan dit gezondheidsrisico's voor de operator met zich meebrengen. Speciaal voor deze reinigingsapplicaties brengen wij een aantal systemen op de markt die veilig volgens de ATEX-norm kunnen worden ingezet. De uitvoering van de installatie is afhankelijk van het vlampunt en valt onder te verdelen in een drietal klasse. Ook hier dient er sprake te zijn van maatwerk, standaard oplossingen bestaan er bijna niet meer.

 

 

« terug naar het overzicht