Wie doet wat?

Zoeken in WDW?GrassAir compressorinstallatie voor L&F Machinebouw

Energieterugwinning, lage TCO en 10-jarig contract als selectiecriteria

 

Vorig jaar is door L&F Machinebouw BV in Helmond (onderdeel van de Huijbregts Groep) een nieuwe productiehal in gebruik genomen. GrassAir leverde daarvoor de persluchtinstallatie, gebaseerd op een drietal schroefcompressoren inclusief intelligente besturing, droger- en filterinstallatie. Omdat hier sprake is van een 'food-omgeving' worden er zeer hoge eisen gesteld aan de kwaliteit en zuiverheid van de perslucht, maar ook aan het rendement en de bedrijfszekerheid van de installatie.

 

De Huijbregts Groep levert kleur-, geur- en/of smaakstoffen in poedervorm voor de voedingsmiddelensector. De output van de fabriek in Helmond bedraagt zo'n 1.500 ton per week. De poeders worden nauwkeurig afgewogen en gemengd en verpakt in zakjes of bulkverpakkingen afgeleverd bij de klant. Eindproducten zijn poedermixen voor de snackindustrie, maar ook coffeecreamers, bakkerijgrondstoffen, mixen voor limonades, etc. L&F Machinebouw bouwt en beheert de productiemachines voor de Huijbregts Groep. Onderdelen worden zowel in eigen beheer vervaardigd als ingekocht en vervolgens samengebouwd tot complete productielijnen die vervolgens nauwgezet worden aangestuurd, bewaakt, onderhouden en geoptimaliseerd.

 

Geconditioneerde perslucht

 

L&F had op vier verschillende plaatsen kleinere compressoren staan die tezamen de decentrale persluchtvoorziening voor hun rekening namen. Niet ideaal dus. De nieuwbouw was dan ook een goed moment om de oudere compressoren te vervangen en het persluchtstation te centraliseren in de nieuwe hal. Voor de persluchtdistributie is daarin ook een nieuw roestvaststalen leidingnet aangelegd dat is onderverdeeld in afsluitbare secties, wat makkelijk is bij reparatie en onderhoud. Drie bestaande buffertanks heeft men gehandhaafd, wat resulteert in een constantere druk in het persluchtnetwerk. De nieuwe schroefcompressoren zijn respectievelijk twee Rollair RLR 30's van 22 kW en één Rollair RLR 40 van 30 kW. De grootste compressor (RLR 40) is de hoofdcompressor, die is voorzien van een frequentieregeling. Deze machine is continu in bedrijf, terwijl de andere twee compressoren indien nodig bijspringen (via een volgordeschakeling). Achter de compressoren staan een voorfilter, koeldroger (drukdauwpunt 3 ºC) en tot slot een filtersysteem met actief kool, met als resultaat technisch olievrije, Klasse 1 perslucht (max. deeltjesgrootte 0,01 micron). Vanwege de HACCP omgeving, worden de compressoren gesmeerd met een food-grade smeermiddel, waarmee L&F ook voldoet aan de nieuwste, strenge kwaliteitseisen volgens FSSC 22000 (Food Safety System Certification).

 

10 jarig contract

 

Niet alleen stelde L&F stringente eisen aan de kwaliteit, prijs en duurzaamheid van de compressorinstallatie, ook wilde men een langdurig contract, waarin al het onderhoud en eventuele reparaties en revisies meegenomen zouden worden. Daarnaast moest de installatie worden voorzien van een warmteterugwinsysteem teneinde zo laag mogelijke Total Cost of Ownership (TCO) te realiseren. GrassAir heeft voor L&F een op maat gesneden all-in contract opgesteld met een looptijd van 10 jaar. Daarnaast is bij L&F, afhankelijk van de compressorbelasting, sprake van gemiddeld 20 kW aan terugwinbare thermische energie per compressor! Hiervoor zijn de compressoren uitgerust met warmtewisselaars die via een apart circuit met circulatiepomp zijn aangesloten op het verwarming- en klimaatregelsysteem van L&F.  Hiermee wordt de productieruimte verwarmd en de lucht gedroogd. Dit laatste is zeer belangrijk, want bij het verwerken van poeders mag de relatieve luchtvochtigheid niet boven de 50% uit komen. Ook 's zomers wordt compressorwarmte dan ook voor luchtdroging gebruikt, wat wordt geregeld via luchtbehandelingkasten met koel- en verwarmingselementen. De meerinvestering in het warmteterugwinsysteem was bij L&F Machinebouw binnen 10 maanden volledig terugverdiend. Vanaf dat moment is de financiële besparing maximaal, wat mede resulteert in aantrekkelijk lage exploitatiekosten (TCO). Meer informatie op: www.grassair.nl

 

 

« terug naar het overzicht