Wie doet wat?

Zoeken in WDW?MKB gaat dienstverlening metaalplaatketen verbeteren

Een groep van 12 Nederlandse MKB bedrijven gaat aan de slag met het verbeteren van de dienstverlening in de metaalplaatketen. De groep, die tot stand is gekomen op initiatief van de Federatie Metaalplaat (FDP) en Syntens Innovatiecentrum, heeft hiervoor een subsidie ontvangen van Agentschap NL uit de Innovatie Prestatie Contracten (IPC) regeling.

 

De maakindustrie is georganiseerd in ketens en netwerken. Om de concurrentiekracht te verbeteren en te behouden moeten bedrijven blijven innoveren. De achterban van de Federatie Metaalplaat acteert als dergelijke schakels en is zich hiervan bewust. Een aantal van hen wil gezamenlijk innoveren om deze verbeteringen tot stand te brengen. Voor de Federatie Metaalplaat was dit de aanleiding om dit IPC op te starten.

DSX-standaard
De bedrijven in dit IPC gaan gezamenlijk een standaard ontwikkelen voor de gegevensoverdracht tussen uitbesteder en zijn toeleverancier. Hierdoor kan snel en foutloos worden samengewerkt tussen de verschillende schakels in de keten. Dit heeft bij de klant een positief effect op zowel de levertijd, als ook op zijn kostprijsniveau. Bij de toeleveranciers zal dit leiden tot het oplossen van een van de belangrijkste knelpunten (vooral in het werkvoorbereidingsproces) bij het vergroten van de omzet. Daarnaast vormt een dergelijke standaard de basis die noodzakelijk is om ook de dienstverlening op een aantal andere aspecten te kunnen verbeteren (automatisch offreren en calculeren, PDM, digitaal factureren en transportplanning). Om de geformuleerde doelstellingen te bereiken wordt gedurende de looptijd van dit IPC, samen met alle IPC deelnemers, deze standaard ontwikkeld die straks voor de gehele metaalplaat keten geschikt en toepasbaar is. De standaard wordt ontwikkeld onder de naam DSX-standaard, ontstaan uit het voormalige innovatieprogramma Nederland Digitaal in Verbinding (NDiV).

 

Snellere en voordeligere werkvoorbereiding
Als resultaat van dit IPC zal bij alle betrokken bedrijven (dus IPC deelnemers én hun klanten en toeleveranciers) hun (internationale) concurrentiepositie versterkt worden door snellere en daardoor voordeligere werkvoorbereiding (naar verwachting circa 50% sneller), kostenbesparing bij klanten op uitbestedingkosten van circa 10% en een reductie van kwaliteitsafwijkingen van circa 50%. Tevens zorgt dit collectief voor het fundament dat verdere innovatie in de keten mogelijk maakt.
Syntens stond in het kader van het NDiV-programma aan de basis van dit initiatief en heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de groep en het IPC. Nu is het innovatiecentrum nauw betrokken bij de uitvoeringsfase, samen met de FDP.

Topketenimpuls®
In het IPC zullen ook de ketenpartners nauw betrokken worden. Syntens heeft hiervoor het project TopketenImpuls® opgezet, om innovatie binnen industriële waardeketens te stimuleren. Doel van dit project is om de ketenbekwaamheden van high tech MKB-bedrijven te versterken, nieuwe kennis toe te passen en bedrijven binnen de keten sneller en succesvoller te laten innoveren.

 

 

« terug naar het overzicht