Wie doet wat?

Zoeken in WDW?Opname en vastlegging van kooldioxide in hout te berekenen

De Europese normcommissie voor rondhout en gezaagd hout heeft een methode ontwikkeld waarmee de opname en vastlegging van kooldioxide uit de atmosfeer in hout kan worden berekend. Deze 'carbon sequestration' speelt een belangrijke rol bij het verminderen van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. De methode is vastgelegd in een Europees normontwerp, NEN-EN 16449 Voordat de definitieve versie van de norm wordt gepubliceerd, kan tot 14 oktober 2012 commentaar op het ontwerp worden ingediend. NEN-EN 16449 kan worden gebruikt in de context van levenscyclusanalyses, van CO2-voetafdrukken en bij het opstellen van EPDs (milieuverklaringen van producten). Een volledige LCA-berekening kost veel tijd en geld, maar de voordelen voor het milieu van het gebruik van hout worden op brede schaal erkend als het gaat om het opnemen en vastleggen van kooldioxide en het potentieel voor CO2-compensatie.

 

 

 

« terug naar het overzicht