Wie doet wat?

Zoeken in WDW?Tender open voor projectvoorstellen Wind op Zee

Windenergie op zee tegen 40% lagere kosten. Dat is het doel van het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Wind op Zee. Het TKI Wind op Zee heeft samen met het Ministerie van Economisch Zaken, Landbouw en Innovatie en Agentschap NL een regeling opgesteld die inhoudt dat bedrijven en instellingen subsidie kunnen ontvangen voor projecten die passen binnen deze doelstelling. Projectvoorstellen kunnen sinds 1 juli ingediend worden. Syntens Innovatiecentrum ondersteunt dit initiatief en stelt advies en begeleiding beschikbaar.

 

Het kabinet heeft gekozen voor een nieuw bedrijvenbeleid. Dit houdt onder meer in dat door het bundelen en beter op elkaar afstemmen van de inspanningen van betrokken partijen, de concurrentiekracht van de BV Nederland versterkt kan worden. Zo zijn er Topconsortia voor Kennis en Innovatie opgericht waarin publieke en private partijen participeren en werken aan een gezamenlijke doelstelling. De overheid stelt 8 miljoen euro ter beschikking voor het 'TKI Wind op Zee'. Samenwerkingsverbanden bestaande uit bedrijven en instellingen kunnen tot 1 oktober 2012 projectvoorstellen indienen. Syntens begeleidt waar nodig het proces van matchmaking, koppelt desgewenst bedrijven aan kennisinstellingen en adviseert de betrokken partijen over de haalbaarheid van hun plannen.

 

Matchmaking
Een eerste aanzet werd gedaan tijdens een door Syntens en Stichting TKI-Wind op Zee i.o. georganiseerde matchmakingbijeenkomst op 24 mei jl. Doel van deze bijeenkomst was om partijen met elkaar in contact te brengen om daaruit later projectvoorstellen te kunnen genereren. De honderd deelnemers, bestaande uit ondernemers van grote en MKB bedrijven en deskundigen van kennisinstellingen, kwamen bijeen om ideeën te pitchen en andere geïnteresseerden te ontmoeten voor eventuele samenwerking. De bijeenkomst resulteerde in zo'n twintig eerste verkorte projectvoorstellen.

 

 

« terug naar het overzicht