Wie doet wat?

Zoeken in WDW?Functioneel, duurzaam en ketendynamiek: de drie peilers van het coil coating product

De afgelopen jaren timmert de coil coating industrie behoorlijk aan de weg als het gaat om duurzame en flexibele functionaliteit van het coil coat product. Niet voor niets stond het internationale ECCA congres begin dit jaar dan ook in het teken van sustainability and efficiency. 

 

De coil coating industrie produceert jaarlijks ongeveer 1.500 miljoen vierkante meter voorgelakt metaal, dat nu in de bouw nog voornamelijk wordt toegepast bij industriële gebouwen. De coil coating industrie zet de nieuwste duurzame technieken in die aanzienlijk bijdragen aan een lagere milieubelasting. Het verschijnsel duurzaamheid is niet nieuw: Coil coaters werken al jarenlang aan het milieuvriendelijker maken van de producten. Bovendien kent de term 'sustainability' in dit opzicht verschillende invalshoeken.

 

Duurzaam

Het 2010 Sustainability Report van ECCA, de European Coil Coating Association, toont de nieuwste duurzaamheidambities van de coil coating industrie die zijn gebaseerd op de milieu- en duurzaamheidcijfers die ECCA-leden jaarlijks verzamelen. De coil coating industrie streeft ernaar om op één lijn te staan met de bekende duurzaamheidbenadering van People Planet Profit. Een van de highlights uit het ECCA-rapport is de afname van het energiegebruik: elektriciteit met 5% en gas met 4% in de afgelopen twee jaar. Het watergebruik werd de afgelopen decennia verminderd met 22%. De totale ecologische voetafdruk van het coil coating productieproces wordt gemeten op 0,53 kg CO2 per vierkante meter en impliceert een verbetering van 7% ten opzichte van 2009. Nieuwe en efficiëntere verf- en laktechnieken zorgen ervoor dat nagenoeg geen afval meer ontstaat bij een goed gecontroleerde productie van het voorgelakte metaal. 

 

 

 

Functioneel

Het produceren van staal en aluminium kost relatief veel energie. Dat maakt het voor metaalproducenten vrij ingewikkeld om met hun productieproces bij te dragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Bij een aantal coil coaters wordt onderzocht in hoeverre het coil coating product past in het ontwerp van gebouwen die zijn berekend volgens de GreenCalc en BREEAM normen, beoordelingsmethoden om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. Zo wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van CO2-neutrale gebouwen en omgevingen en wordt onderzocht in welke mate gebouwen die voorzien zijn van voorgelakte gevel- en dakdelen zelf energie kunnen opwekken. Niet alleen voor eigen gebruik maar ook voor de omgeving van het gebouw. Naast gevel- en dakelementen worden coil coating prodcucten steeds vaker toegepast op binnenmuren van ruimtes die een helderwitte en steriele afwerking moeten hebben. Zoals in operatiezalen of in wachtkamers van ziekenhuizen, of in laboratoria bij voedingsmiddelenproducenten. Er zijn antibacteriële of easy to clean coatings voor binnenwanden, voorzien van speciale additieven zoals vloeibare nanomaterialen (onder meer nanozilver), die een bacteriereductie kunnen halen van 91%. Ook voor de afwerking van binnenwanden van metrotunnels of luchthaven- of stationshallen zijn dit soort coatings zeer geschikt. Niet alleen vanwege de antibacteriële werking - er passeren dagelijks immers duizenden reizigers- maar ook omdat coil coating producten een rendabel materiaal zijn om een hoogwaardig, glad wit oppervlak te creëren, met een goede lichtreflectie waardoor uitstekende lichtomstandigheden ontstaan.

 

Verschillende toepassingen

Keuze voor een bepaald coil coating product hangt af van de toepassing. Elk gebruiksdoel krijgt zijn eigen samenstelling van coating. Die flexibiliteit maakt het product geschikt voor verschillende doeleinden. Standaard bouwproducten die buiten worden toegepast zijn meestal polyesters. In verven en coatings, zoals voor witgoed of voor auto's, worden vaak polyurethanen gebruikt. Voor autolakken gelden bepaalde eisen. De lak moet hard zijn om krassen tegen te gaan en moet flexibel genoeg zijn om steenslag op te vangen. Verder moet de lak glans hebben nadat deze is uitgehard en moet de lak het waterdicht zijn. Voor duurzame coatings voor gevels van gebouwen, die een lange tijd fraai moeten blijven, zijn PVDF-coatings het meest geschikt. Deze coatings zijn elastisch en mechanisch sterk genoeg om weerstand te bieden tegen oplosmiddelen, chemicaliën en UV-straling. Ze worden vaak toegepast in niet al te agressieve en normale buitenomgevingen waarvoor een duurzame, kleurbestendige en vuilafstotende lak is vereist. Om graffiti tegen te gaan zijn er gemakkelijk reinigende anti-graffiti- coatings, gebaseerd op een nanocomposiet coating van 0.5μm dik die over een normale coating geappliceerd kan worden. De inkt van de graffitikunstenaars hecht niet op deze coating maar blijft er als het ware op parelen en is met water af te poetsen.

 

Leasen

Functionele duurzaamheid zit vooral in de lange houdbaarheid van de voorgelakte metaaldelen waarvoor coil coaters jarenlange garanties kunnen geven. Voorgelakte metalen kunnen ook gedemonteerd en gerecycled worden. Zelfs na de garantieperiode van soms wel 40 jaar. Een interessante gedachte is het leasen van metaal, zeker nu de prijzen van erts, schroot en cokes in een rap tempo stijgen. De metalen geveldelen blijven eigendom van de producent. Na afloop van de contractperiode neemt de producent de geveldelen weer terug in het productieproces en worden de grondstoffen weer hergebruikt. Zo wordt er geen onnodig afval geproduceerd en recycling geoptimaliseerd, een methode die is ontstaan uit het idee van performance based consumption.

 

Metaalrecylcing 

Yvonne Barcelona is managing director bij ECCA. Een belangrijk onderdeel van haar takenpakket is om voorgelakt en voorbekleed metaal in de markt te zetten als een milieuvriendelijk en duurzaam product. "Duurzaam is op verschillende manieren te interpreteren. De metaalindustrie werkt momenteel aan een accurate en algemene invulling van het begrip metaalrecycling. Hergebruik van materialen is voor onze branche een belangrijk aspect waarmee we fors kunnen bijdragen aan duurzame ontwikkelingen." Uit verschillende life cycle analyses moet blijken op welke manier en hoe vaak het recyclen van metaal een bijdrage levert aan een beter milieu, zonder al te veel kwaliteitsverlies. "Een vraag die niet alleen de metaalbranche of wij als brancheorganisatie moeten beantwoorden, maar die eigenlijk iedere producent van bouwmaterialen aan zichzelf moet stellen", meent Barcelona. De ontwikkeling van craddle to craddle vindt Barcelona een interessante. Wellicht dat het ing product een aansluiting vindt bij het principe 'recyclen tot op de laatste molecule'. Zo ver is het nog lang niet. Barcelona wijst erop dat voor het productieproces van een voorgelakt eindproduct diverse processen en technieken nodig zijn, waarvoor verschillende producenten verantwoordelijk zijn. Zo lang ze beschikken over voldoende mankracht en geld, werken producenten in de hele coil coating keten aan efficiënte en duurzame productieprocessen en trachten ze het milieu zo min mogelijk te belasten. "De basismaterialen van voorgelakt metaal zijn staal en aluminium, die 100% recyclebaar zijn. De lakken die voor het voorgelakte eindproduct worden gebruikt, staan het recylingproces niet in de weg en veroorzaken geen CO2-uitstoot. Elke applicatie van goed voorgelakt metaal is een kwalitatief goede en zeer duurzame oplossing. Niet alleen vanwege geschikt hergebruik maar omdat bewezen is dat de kwaliteit van het materiaal jarenlang goed blijft. Coil coaters geven decennialange garanties op hun producten. Dat zegt veel over het product", stelt Barcelona vast.

 

ECCA is een internationale, 162 leden tellende non profit organisatie met het hoofdkantoor in Brussel, die zich tot doel stelt voorgelakt en voorbekleed metaal te promoten als een milieuvriendelijk en ef¬ficiënt, kwalitatief hoogwaardig product. ECCA is forum voor kennisuitwisseling en ontwikkeling van educatieve pro-gramma's. Sinds de oprichting in 1967 is binnen ECCA een groot aantal kwaliteits-normen en testmethoden ontwikkeld. Gezien de technologische ontwikkelingen op het gebied van voorbehandelingen, verf en ing producten in het algemeen, blijven deze activiteiten in principe voortduren.. Door die kennisuitwisseling ontstaat een ketendynamiek die ruimte biedt voor een dialoog tussen partners is het veld. Inmiddels zijn verschillende bijzondere projecten gerealiseerd die hun succes grotendeels te danken hebben aan een goed geoliede samenwerking tussen opdrachtgever, architect, aannemer en verschillende industrieën in voorgelakt metaal, die elk vanuit hun eigen vakdeskundigheid gezamenlijk een spraakmakend bouwproject hebben voltooid.

 

« terug naar het overzicht