Wie doet wat?

Zoeken in WDW?MetalFAB1 levert 10x betere reproduceerbaarheid, productiviteit en flexibiliteit

Additive Industries presenteert eerste industriële 3D metaalprint systeem op Formnext in Frankfurt

 

Additive Industries' eerste écht industriële 3D metaalprint systeem, MetalFAB1, levert een substantiële prestatieverbetering op ten opzichte van de bestaande mid-range printers. De additivemanufacturing machine en het geïntegreerde Additive World software platform, specifiek ontwikkeldvoor industriële toepassingen, levert een tot tien keer betere reproduceerbaarheid, productiviteit enflexibiliteit.  

 

De prestatieverbetering hangt samen met een degelijk en thermisch geoptimaliseerdmachineontwerp, slimme procesbeheersing en kalibratiestrategieën, elimineren van dode tijd en deautomatisering van bouwplaat- en productverplaatsing in de machine. Het modulaire ontwerp vande MetalFAB1 maakt een klant- en toepassing-specifieke procesinrichting en configuratie mogelijk.Meerdere bouwkamers waarin geprint wordt, elk met geïntegreerde metaalpoeder recycling, zorgenervoor dat dit de eerste 3D metaalprinter is waarin meerdere materialen naast elkaar kunnenworden gebruikt in één machine. De MetalFAB1 kan worden uitgerust met maximaal vier lasers diehet gehele bouwvlak kunnen beschrijven. Hierdoor wordt het zogenaamde 'stitching' vermeden bijhet printen van grotere objecten. MetalFAB1 is ook het eerste en enige systeem met eengeïntegreerde oven voor spanningsarm gloeien van de geprinte producten. Het bouwvolume van eenenkele bouwkamer (420x420x400 [mm]) positioneert de MetalFAB1 direct in de top 3 grootstemetaalprinters die nu beschikbaar zijn.

 

Op maandag 16 november waren de eerste klanten en internationale pers uitgenodigd om tijdenseen voorpremière in Eindhoven de eerste twee MetalFAB1 machines te aanschouwen. AdditiveIndustries zal volgende maand starten met haar Beta programma. Vier Beta machines zijn inmiddelsgereserveerd door klanten uit veeleisende markten zoals de lucht- en ruimtevaart, high techmachinebouw en gereedschap-fabricage. 'We kijken uit naar de hechte samenwerking met onze Betaklanten. We zullen samen processen, nieuwe materialen en toepassingen ontwikkelen en deprestaties moeten testen om de business cases van onze klanten substantieel te verbeteren', aldusDaan Kersten, medeoprichter en CEO van Additive Industries.

 

 

« terug naar het overzicht