Wie doet wat?

Zoeken in WDW?prioriteit voor mobiliteit en geld voor vervoer

Dagelijks stilstaan op wegen in en tussen steden, gebrek aan ruimte op het spoor, binnenvaartschepen die stilliggen voor onbediende sluizen1. Het is weer aan de orde van de dag. De mobiliteit van reizigers, recreanten, bedrijven en vervoerders in Nederland stagneert nu de economie weer groeit. Een nationale coalitie van maatschappelijke organisaties2 roept u, uw mede bestuurders, volksvertegenwoordigers en ambtenaren dan ook dringend op om, op korte termijn aanzienlijk meer geld vrij te maken voor meer verbindingen, betere doorstroming en meer comfort. 

 

De organisaties die samen het grootste deel van 'Mobiel Nederland' vertegenwoordigen, menen dat extra investeren in onze mobiliteit de stagnatie voorkomt en het werk van mensen en hun sociale leven makkelijker, comfortabeler en succesvoller maakt. Daarnaast schragen goede verbindingen het verdienvermogen van Nederland. Dat is noodzakelijk om alle andere belangrijke voorzieningen in ons land betaalbaar te houden. De mobiliteit van Nederland is het afgelopen jaar exponentieel toegenomen waardoor, ook volgens het CPB, extra investeringen noodzakelijk en rendabel zijn3. Het vrijspelen van 10 miljard euro door het infrastructuurfonds met twee jaar te verlengen is, gezien de huidige ontwikkeling, niet afdoende.

 

Vertraging projecten leidt tot extra files

Nu de economie weer aantrekt komt er aanzienlijk meer verkeer op de weg. Dat merkt iedereen. Meer mensen zijn aan het werk, veel ZZP-ers hebben weer projectopdrachten waar ze heen moeten rijden, het goederenvervoer over de weg groeit en ook neemt de druk op het fietsnetwerk steeds verder toe. De afgelopen jaren is door de overheid gestaag doorgewerkt aan het verbeteren van het nationale wegennet. Er is geld geïnvesteerd in het beter benutten van bestaande autowegen en fietspaden en er is nagedacht over betalen naar gebruik en daar moeten we mee doorgaan. Smart mobility oplossingen bieden daarbij veel nieuwe kansen. Ook is er extra infrastructuur aangelegd maar minder dan gepland. Er is de afgelopen jaren stevig bezuinigd op het bouwen van meer capaciteit op het wegennet. Hierdoor zijn belangrijke projecten geschrapt of op de lange baan geschoven. Nu de economie weer aantrekt, dringen andere keuzes zich op. Zo is er een nieuwe investeringsagenda voor de versnelde aanpak van knelpunten op belangrijke wegcorridors nodig. Ook moeten geplande projecten naar voren worden gehaald en is het noodzaak financiële ruimte te creëren voor het oplossen van nieuwe knelpunten voor automobilist, vrachtautochauffeur, fietser en voetganger.

 

 

 

 

« terug naar het overzicht