Wie doet wat?

Zoeken in WDW?Pentair Fairbanks Nijhuis continueert onderhoud gemaal IJmuiden

In opdracht van Spie Nederland gaat Pentair Fairbanks Nijhuis ook de komende jaren het onderhoud aan de pompen van gemaal IJmuiden verzorgen. De afgelopen zeven jaar deed het Winterswijkse bedrijf dat ook al in opdracht van Voker Rail. In 2004 leverde het bedrijf een tweetal pompen voor dit gemaal met elk een capaciteit van 60.000 liter per seconde.

 

 

 

Het onderhoud aan Gemaal IJmuiden maakt onderdeel uit van een groot onderhoudscontact waarin ook het onderhoud aan onder meer de sluizen van het Noorzeekanaal, diverse bruggen en waterkunstwerken opgenomen is. Branche Manager Services Harry de Haan: "Ook de komende jaren wordt het onderhoud aan de zes bulbpompen van gemaal IJmuiden door ons uitgevoerd. Ons belangrijkste doel is om de maximale beschikbaarheid van de pompen te garanderen. Vier van de pompen stammen uit 1975 en de twee nieuwste pompen zijn in 2004 door ons geproduceerd en geplaatst. De laatste twee pompen kunnen samen ongeveer net zoveel water per etmaal verpompen als de vier oudere bij elkaar en hebben een vermelding in het Guinness Book of Records als de pompen met de grootste capaciteit ter wereld."

 

1 miljard m3 water per jaar

Door het rijzen van de zeespiegel (30-70 cm per eeuw), de bodemdaling in West Nederland en extremere weersomstandigheden neemt de noodzaak om meer water te kunnen verpompen met dit gemaal de komende jaren toe. Harry de Haan: "Hierdoor wordt de beschikbaarheid van de pompen nog kritischer. Zeker gezien het feit dat de vier pompen uit 1975 het einde van hun levensduur naderen. De vier pompen hebben iedere vier jaar groot onderhoud nodig en de twee andere pompen eens in de tien jaar. Het gemaal IJmuiden verpompt per jaar circa 1 miljard m3 water en zorgt ervoor dat een groot deel van West Nederland (ca 2500 m2) droge voeten houdt. Op moment dat het gemaal niet beschikbaar is kunnen de boezemgemalen (poldergemalen) het water niet meer afvoeren. Gemaal IJmuiden is daarom een onmisbare schakel in de waterhuishouding van dit deel van West Nederland."

 

 

 

 

« terug naar het overzicht