Wie doet wat?

Zoeken in WDW?EPV ondertekent Actieplan Bos en Hout

EPV was onlangs tijdens de Nationale Klimaattop in de Van Nellefabriek in Rotterdam één van de ondertekenaars van het breed gedragen Actieplan Bos en Hout. Namens de emballage- en palletindustrie zette bestuurslid Rob van Hoesel zijn handtekening. In totaal tekenden negentien partijen uit de bos- en houtsector de overeenkomst met de Rijksoverheid.  

 

Pallets waren tijdens de Nationale Klimmaattop alom vertegenwoordigd. Premier Rutte en andere sprekers namen plaats achter een uit pallets opgebouwd katheder en ook op het podium stond een tafel gemaakt van pallets opgesteld.

 

De BV Nederland slaat de handen ineen tegen klimaatverandering. Hout - mede vertegenwoordigd door de EPV - speelt daarin een belangrijke rol. Hout is een eeuwig hernieuwbare grondstof en bovendien is de levenscyclus CO2 neutraal. Het Actieplan Bos en Hout geeft een impuls aan de inzet van gecertificeerde houten verpakkingen. En dit past naadloos in de missie van EPV. Leden van de EPV hebben allen een Chain of Custody certificaat ondertekend en zijn FSC en/of PEFC gecertificeerd.

 

Het Actieplan Bos en Hout is een brede coalitie van bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden, teneinde met de inzet van bos en hout zoveel mogelijk maatschappelijke meerwaarde te realiseren in termen van people, planet en profit. De ondertekenaars gaan de komende jaren verkennen hoe de acties uit het Actieplan kunnen worden betrokken bij de uitvoering van het Rijksbrede Programma Circulaire Economie, de European Bioeconomy Strategy en de provinciale natuuragenda's.

 

Het Actieplan omvat een aantal acties:

  • Geleidelijke uitbreiding van het bosareaal in Nederland; gestreefd wordt naar 25% meer dan het huidig areaal
  • Slimmer en duurzamer verjongen en beheren van bos en oogsten van hout
  • Beter benutten van hout door cascadering en samenwerking in de keten
  • Stimulering houtgebruik als bouwmateriaal en bron voor schone chemicaliën

Onder de titel 'De Kracht van Hout' hebben de EPV en haar leden de promotie van duurzaam houtgebruik en het sluiten van de kringloop hoog op de agenda staan. Houten verpakkingen, met name pallets, worden ingezameld, gerepareerd en opnieuw ingezet. Daarmee wordt de levensduur aanzienlijk verlengd. Aan het eind van de levenscyclus wordt hout gerecycled door bijvoorbeeld de spaanplaatindustrie. De houtsector is bovendien de grootste leverancier van biomassa.  

 

De EPV is dan ook verheugd om als één van de partners in het Actieplan Bos en Hout de komende jaren bij te kunnen dragen aan verdere uitbreiding en verduurzaming van Nederlands hout.

 

 

« terug naar het overzicht