Wie doet wat?

Zoeken in WDW?Croonwolter&Dros maakt aanzienlijke CO2 reductie achmea mogelijk

Als een organisatie dagelijks met de zorg, schade en het inkomen van ongeveer 10 miljoen Nederlanders bezig is, dan is het logisch dat ook het maatschappelijke klimaatvraagstuk centraal staat in de eigen bedrijfsvoering. Als één van de koplopers op het gebied van duurzaamheid pakt Achmea hun duurzaamheidsambitie zeer serieus aan en heeft een tal van verschillende duurzame oplossingen in huis. 

 

Eén van de duurzame voorzieningen waarvoor Achmea kiest is een warmte-koudeopslag systeem (WKO). Deze WKO conditioneert vijf gebouwen op de campus van Achmea in Apeldoorn. Croonwolter&dros is de onderhoudspartij voor meerdere vestigingen van Achmea in Nederland. Voor de energievoorziening op de campus in Apeldoorn vullen wij dit in met WKO Garant waarbij we gebruikmaken van de Energie Prestatie Monitor om de energieprestaties inzichtelijk te maken.

 

 

 

Aanzienlijke CO2 reductie

Bij Achmea is door onder andere de gefaseerde ingebruikname, de lagere koude vraag en een reductie van het aantal aangesloten gebouwen, een koude overschot in de bodem ontstaan. Dit leverde een uitdaging op, want een koude overschot wordt bij de oorspronkelijke vergunning niet toegestaan.

 

Croonwolter&dros heeft in overleg met Achmea daarom een plan van aanpak opgesteld waarin wordt aangetoond dat Achmea zorgvuldig heeft gehandeld ten aanzien van de Wet- en Regelgeving bodemenergie en dat er sprake is van een aanmerkelijk CO2 reductie door het koude overschot. Dit onder andere omdat de WKO meer is ingezet dan beoogd waardoor er minder gebruik wordt gemaakt van meer vervuilende energievoorzieningen door de inzet van bijvoorbeeld fossiele brandstoffen. 

 

In overleg met de omgevingsdienst (handhaving waterwet vergunning) is vervolgens afgesproken om het verruimen van de vergunning in gang te zetten. Ook is een effectenstudie gedaan en heeft de geohydroloog aangetoond dat er voor de omgeving en de bodem geen nadelige effecten zijn bij een koude overschot. Op basis van deze bevindingen is bij de provincie een verruimde vergunning aangevraagd die maart 2017 is afgegeven. Door de gezamenlijke inspanningen is het draaiplan van de duurzame energievoorziening nu bijgesteld naar een verhoogde inzet van de warmtepompen voor de warmtelevering.

 

Voordelen voor Achmea

  • Door de verruimde vergunning kan de warmtepomp een hogere bijdrage leveren; waarmee een CO2 reductie van ruim 240.000 kg/jaar, dat is ongeveer 6,2% van het totaal gebruik van de Campus in Apeldoorn;
  • Een aanmerkelijk kostenreductie van de energierekening;
  • De uitgaven voor leges en onderzoeken zijn binnen enkele maanden terugverdiend. 

 

 

« terug naar het overzicht