Wie doet wat?

Zoeken in WDW?FME: RoHS || oplossingen eindelijk in zicht

Recent is het Europees Parlement akkoord gegaan met enkele belangrijke 'reparaties' van de RoHS II directive. Deze wet gaat over het verlagen van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. In 2011 is RoHS I opgevolgd door RoHS II waarin het aantal producten dat onder RoHS II valt, fors werd uitgebreid. Deze uitbreiding verliep niet zonder fouten. Na juli 2019 dreigde een situatie te ontstaan waarbij bedrijven gebruikte apparatuur niet mogen hergebruiken, repareren of refurbishen. Ook dreigde een verbod op het gebruik van reserveonderdelen in nieuwe apparatuur Daardoor zouden miljoenen onderdelen ongebruikt in magazijnen blijven liggen. Na een langdurige Europese lobby van FME en Orgalime worden deze problemen nu opgelost. 

 

FME vindt het een goede zaak dat de bedrijven die aan de  RoHS II moeten voldoen, zo min mogelijk gevaarlijke stoffen in apparatuur gebruiken. Helaas was in de beschrijving van de RoHS II  opgenomen dat juridisch niet toegestaan was om oude onderdelen, met mogelijk een hogere concentratie van gevaarlijke stoffen te gebruiken. Een rare zaak want bedrijven moeten ook omschakelen van een lineaire naar een circulaire economie. Daarom heeft de industrie het 'repair as produced' principe voorgesteld. Hiermee wordt het mogelijk om eerder geproduceerde onderdelen toe te voegen aan nieuw geproduceerde apparaten, ook al gelden daarvoor inmiddels nog strengere eisen en zijn die onderdelen ook toegestaan bij reparaties. Dit voorkomt het opnieuw moeten produceren van miljoenen onderdelen. Dat is goed voor het milieu en betekent minder kosten voor de bedrijven. 

 

Naast deze punten zijn nog een aantal andere zaken gerepareerd. In het kort gaat het om onderstaande punten:

  • De onduidelijke definitie van het 'beschikbaar stellen van producten' wordt vervangen door 'op de markt brengen van producten';
  • RoHS II bepalingen die bijvoorbeeld gaan gelden in 2019 kunnen dat niet langer met terugwerkende kracht doen;
  • Producten waarvoor pas in 2019 eisen gelden, maar die nu al op de markt zijn gebracht, kunnen niet langer onwettig worden verklaard.

 

Voor deze juridische reparatie zijn met name de RoHS artikelen 2.2, 4.3 en 4.4 aangepast. Een overzicht van de wijzigingen is voor FME-leden hier te downloaden

 

 

« terug naar het overzicht