Wie doet wat?

Zoeken in WDW?Grootste cryogene condensor ooit voor emissiereductie

AQ NV in Antwerpen, als chemical service provider al bijna 10 jaar actief in het ontgassen van zee- of binnenvaartschepen die een chemische lading vervoeren, heeft bij Linde Gas Benelux de grootste cryogene condensatie-unit ter wereld ooit besteld.  

 

Processen

De bij genoemde schepen vrijkomende vluchtige organische koolwaterstoffen kunnen worden verwerkt met verschillende technologieën: mobiele adsorptie (actief kool), absorptie (gaswasser), oxidatie (verbranding) en condensatie-installaties. De laatste hebben de voorkeur in de markt vanwege hun duurzaamheid (hergebruik stoffen, circulaire economie), snelheid en veiligheid (inert). 

 

Belang ontgassing

De vraag naar ontgassingsfaciliteiten in havens wordt steeds groter, mede vanwege het CDNI verdrag (Centrale Commissie voor de Rijnvaart). AQ ontving van de Haven van Antwerpen subsidie voor emissie-innovaties, zodat de scheepvaart beter bediend kan worden en Antwerpen aantrekkelijk blijft als doorvoerhaven. 'Tijd is geld' gaat zeker op in deze industrietak. Mede op basis daarvan is besloten de grootste cryogene condensatie-unit ooit te ontwikkelen om sneller te kunnen ontgassen. Met de CIRRUS Economizer XL2000 unit zal het vijf maal sneller gaan dan bij de bestaande units. Verder wordt de restkoude uit het gas op slimme wijze energetisch hergebruikt om tot een lager energieverbruik te komen. 

 

Linde Gas Benelux en AQ stellen met de nieuwe uitbreiding gezamenlijk de beste cryogene knowhow en de meest flexibele service te gaan bieden tegen de scherpste prijs.  De nieuwe, mobiele unit zal samen met de reeds bestaande condensatie-units breed ingezet worden voor alle havens in Europa. De vloeibare stikstof (-196oC) wordt na condensatie gebruikt voor het inertiseren van het schip, zodat aan de veilige 10% LEL eis wordt voldaan. Ook hiervoor heeft AQ de nodige apparatuur beschikbaar (heaters, blowers, vlamdovers, etc.).

 

Maatschappelijke invloeden

Door de publieke opinie is de politiek gestart met een pakket van maatregelen om voor benzeen en benzeen houdende producten een stapsgewijs ontgassingsverbod in te voeren. Hiervoor is een verbod op ontgassingen geregeld via een aantal provinciale milieuverordeningen.  Uiteindelijk moet er een internationaal verbod voor ontgassingen komen via het CDNI. Zodra in overeenstemming is om over te gaan tot een CDNI-verbod, komt er een basis voor een nationaal verbod op het ontgassen van benzeen en van nog nader te bepalen andere, zeer zorgwekkende vluchtige stoffen. Daarmee komen provinciale verordeningen te vervallen.


Equipment

AQ adopteerde het Linde principe van 'Vapour Emission Control' middels cryogene cryocondensatie, en ontwikkelde op eigen initiatief speciale trailers voor 100% mobiliteit van het systeem. General manager Bruno Grimbers: 'Als speerpunt is gekozen voor de scheepvaart, dus ook de binnenvaart. Alle afgemeerde schepen kunnen we snel bereiken. Maar ook richten we ons op de op- en overslagbedrijven waar opslagtanks, tankauto's of treinwagons moeten worden behandeld. En tot slot worden we ook steeds meer gevraagd als noodvoorziening bij stationaire installaties die in onderhoud of reparatie zijn, of elke andere wijze van back-up.'      


Cryogene knowhow en stikstof

The Linde Group, met haar dochter Linde Gas Benelux, houdt zich inmiddels wereldwijd 25 jaar bezig met cryocondensatie. Met vloeibare stikstof van -196°C, dat geen enkele nadelige invloed heeft op het milieu, worden koolwaterstoffen gescheiden van de rest van de afgasstroom. Wat overblijft, is gereinigde lucht en condensaat, dat apart kan worden hergebruikt of vernietigd. Dankzij dit proces van cryogene engineering (met de gepatenteerde CIRRUS VEC-technologie) plaatste Linde meer dan honderd stationaire installaties in de (petro)chemie en de farmaceutische industrie, maar ook bij op- en overslagbedrijven. De logistieke organisatie voor de stikstofbevoorrading, waarover het bedrijf in elk land beschikt, is daarbij zeer behulpzaam. Een samenwerking tussen AQ en de cryogene kennis van Linde lag dan ook voor de hand. Beide bedrijven hebben ervaring met de behandeling van een breed spectrum van VOC's en mengsels daarvan.

 

 

« terug naar het overzicht