Wie doet wat?

Zoeken in WDW?Vooruitblik naar de 14de FMB – Toeleveranciersbeurs Machinebouw 2018

Intelligente technische systemen - op de FMB

 

De veranderingssnelheid in de industrie is hoog en lijkt altijd nog een trapje hoger te kunnen. Er zijnnauwelijks nog bedrijven die zich niet bezighouden met digitalisering en Industrie 4.0 gedreven door dekennis of het inzicht dat er gigantische technologische vernieuwingen te gebeuren staan. Bijna evenonoverzienbaar is het aanbod aan evenementen over dit „megathema" en nagenoeg ieder begrip uit deproductietechnologie werd al aangevuld met de afkorting „4.0". 

 

De professionele bezoeker van de FMB kan zich heel concreet informeren over dit thema. Net zoals de voorbije jaren zal de topcluster it´s OWL met een gemeenschapsstand vertegenwoordigd zijn op de beurs. 


Het technologienetwerk „Intelligente technische systemen Oostwestfalen-Lippe" (it´s OWL) staat over heel Duitsland bekend als een van de grootste initiatieven voor Industrie 4.0 in middelgrote bedrij-ven. In 47 projecten hebben bedrijven en onderzoeksinstellingen oplossingen ontwikkeld voor intelligente producten en productiemethoden. Met de steun van de deelstaat Noordrijn-Westfalen wordt de samenwerking nu voortgezet. Centrale thema's zijn artificiële intelligentie, Smart Services en de arbeidsorganisatie van de toekomst. In het bijzonder kleine en middelgrote bedrijven kunnen in het kader van transferprojecten gebruik maken van nieuwe technologieën om concrete taken van de digitale ommekeer het hoofd te bieden.


Op de gemeenschapsstand van it´s OWL zullen hogescholen, Fraunhofer-instituten en het compe-tentiecentrum „Digital in NRW" nieuwe technologieën in industriële toepassingen tonen. De beursbe-zoeker kan dus een indruk opdoen van heel concrete, praktijkgerichte „Best practice"-voorbeelden van digitalisering in de industrie en een gesprek aanknopen met de ontwikkelaars van deze voor-beelden. Daarnaast zijn veel grote en kleine bedrijven uit de streek, die betrokken zijn bij de it´s OWL-projecten, met eigen standen aanwezig in Bad Salzuflen. 


Uitgebreidere informatie over succesvolle digitaliseringsprojecten krijgt de beursbezoeker tijdens de derde beursdag, want dit is de dag waarop het lezingenprogramma traditioneel wordt samengesteld door de topcluster. Maar ook al op de tweede beursdag zijn er praktijkgerichte lezingen over Industrie 4.0-thema's, bijvoorbeeld over een moderne productie- en fabrieksplanning (Leannova), over het gebruik van robots in middelgrote bedrijven (Kawasaki Robotics) en over gegevensconsistentie langsheen de waardeketen in de bouw van schakelinrichtingen (Wago). 

 

Al bij al zal de beursbezoeker talloze gelegenheden krijgen om ideeën en voorbeelden uit de Indu-strie 4.0-omgeving te leren kennen en ideeën mee te nemen voor de eigen constructie en productie.

 

 

« terug naar het overzicht